Stundu saraksts

     Pašpārvalde

     Ķegums

     Suntaži

     Foto

 

 

 

 

LIECĪBU IZSNIEGŠANA 1.-4.KURSA AUDZĒKŅIEM. 15.JŪNIJĀ PLKST.15.00, 2.STĀVA ZĀLĒ!

 

 


 


 

 

 

           
           
           
           
           
           
           

 

 

       

 

 

 

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

           
           
           
           
           

 

         

 

 

       
           
           

 

         
           
           
           

 

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

           
           
           

 

         

 

         
           

 

         

 

         
           
           

 

         
           

 

         
           

 

         

 

         

 

         

 

           
           
           
           

 

         

 

         
           

 

         
           
           
           
           

 

         
           

 

           
           
           
           

 

         

 

         
           
           
           

 

 

       
           
           

 

         

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

LIELĀ SKOLA UN JAUNUMS – 2 PROGRAMMAS!

1. programma

2015./2016.mācību gadā notiks bērnu uzņemšana Mākslas skolas profesionālās ievirzes programmā “Vizuāli plastiskā māksla” divos virzienos- māksla un dizains.

Specializāciju audzēkņi uzsāks 3.mācību gadā. Programmas ilgums 5 gadi ar kopējo mācību stundu skaitu 2455 . Programmas apguve no 4.klases vispārizglītojošajā skolā. Stundu skaits - 8 – 14 stundas nedēļā. Beidzot programmu, audzēkņi saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas apstiprinātu apliecību.

2. programma

Ogres Mākslas skola 2015./2016.mācību gadā uzsāk JAUNU profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu vispārizglītojošo skolu 4.klases skolniekiem “Vizuāli plastiskā māksla”. Programmas ilgums 5 gadi ar kopējo mācību stundu skaitu 1460 . Stundu skaits – 6 - 10 stundas nedēļā. Beidzot programmu, audzēkņi saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas apstiprinātu apliecību.

___________________________________________________________________________

Programmu mērķis ir sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kuru apguvis

vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Programmas saturu, mākslas uztvere, mākslas valoda, radošā un vērtējošā darbība, vispārējās prasmes un spējas, apgūst mācību priekšmetos zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, veidošana un darbs materiālā.

Profesionālās ievirzes programmās uzņem audzēkņus ar iestājpārbaudījumiem zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.

_______________________________________________________________________

 

Pašpārvalde

 

Ķegums

 

 

       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 

Suntaži

 

 

       
       
       
       
       
       

 

       
       
       
       
       
       

 

       
       
       
       
       
       
       

       

 

         
         
         
         
         
         
         
         

Foto

 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv