Stundu saraksts

     Pašpārvalde

     Ķegums

     Suntaži

     Foto

 

 

 

 

2017./2018.mācību gada stundu saraksts:

 

Kurss

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

Vieta

 1.A.KURSS OTRDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

kompozīcija

 Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  TREŠDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

darbs materiālā  Sk.Līga Veide-Nedviga 3.stāvs 61.telpa

 

 

16.45-17.25

17.30-18.10

gleznošana  Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           

 

CETURTDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa

 

 

16.45-17.25

17.30-18.10

keramika Sk.Rūdis Pētersons 1.stāvs 4.telpa

 

 

 

     
 Kurss Diena Laiks  Mācību priekšmets Skolotājs Vieta

 1.B.KURSS

PIRMDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

tekstils Sk.Astra Rubene  3.stāvs 61.telpa
           

 

OTRDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

kompozīcija Sk.Ieva Lāce 3.stāvs 45.telpa

 

 

16.45-17.25

17.30-18.10

zīmēšana  Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telp
           

 

TREŠDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

darbs materiālā Sk.Līga Veide-Nedviga 3.stāvs 61.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

gleznošana Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           

 

CETURTDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
 

vai

15.15-15.55

16.00-16.40

porcelāna apgleznošana Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
 

kurss

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

Vieta

 2.A.KURSS OTRDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

mākslas valodas pamati/

burtu mācība

Sk.Ilze Aulmane

4.stāvs 64.telpa

(2.kāpnes)

           

 

TREŠDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

kompozīcija Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

darbs materiālā Sk.Līga Veide-Nedviga 3.stāvs 61.telpa
           

 

CETURTDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

keramika Sk.Rūdis Pētersons 1.stāvs 4.telpa

 

vai

15.15-15.55

16.00-16.40

porcelāna apgleznošana Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa

 

vai

15.15-15.55

16.00-16.40

kokapstrāde  Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           

 

PIEKTDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

zīmēšana Sk.Kristīne Jukmane 3.stāvs 59.telpa

 

 

16.45-17.25

17.30-18.10

gleznošana

Sk.Iveta Priedīte

 2.stāvs 25.telpa

 

Kurss

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

Vieta

 3.A.KURSS PIRMDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

foto pamati  Sk.Modris Skujiņš

 4.stāvs 68.telpa

(2.kāpnes)

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

gleznošana/grafika Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa

 

vai

18.15-18.55

19.00-19.40

keramika/porcelāns Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
           

 

OTRDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa

 

 

16.45-17.25

17.30-18.10

kompozīcija Sk.Ieva Lāce 3.stāvs 45.telpa
           

 

TREŠDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

zīmēšana

Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

           

 

CETURTDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           

 Kurss

Diena Laiks Mācību priekšmets Skolotājs Vieta

 3.B.KURSS

PIRMDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

tekstils Sk.Astra Rubene 3.stāvs 61.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

foto pamati Sk.Modris Skujiņš

4.stāvs 68.telpa

(2.kāpnes)

           

 

OTRDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

veidošana

Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

kompozīcija Sk.Ieva Lāce 3.stāvs 45.telpa
           
 

TREŠDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           
  CETURTDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
   

18.15-18.55

19.00-19.40

gleznošana Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           
  PIEKTDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa

 

Kurss

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

Vieta

 4.A.KURSS PIRMDIENA

18.15-18.55

19.00-19.40

 gleznošana/grafika

(MĀKSLAI)

Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           

 

OTRDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           

 

TREŠDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

kompozīcija Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

šūšana Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
           

 

CETURTDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

tērpu modelēšana

(TEKSTILAM)

Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa

 

vai

16.45-17.25

17.30-18.10

kokapstrāde

Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa

 

vai

16.45-17.25

17.30-18.10

porcelāna apgleznošana Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           

 

PIEKTDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

datorgrafika

(keramika/porcelāns)

Sk.Daina Šteinerte 2.stāvs 35.telpa

 

 

16.45-17.25

17.30-18.10

zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

datorgrafika

(kokapstrāde,māksla)

Sk.Daina Šteinerte 2.stāvs 35.telpa

 

Kurss

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

Vieta

 5.A.KURSS PIRMDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

datorgrafika

(keramika/porcelāns)

Sk.Daina Šteinerte 2.stāvs 35.telpa

 

 

16.45-17.25

17.30-18.10

gleznošana/grafika

(MĀKSLAI)

Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           

 

OTRDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

kompozīcija Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
           

 

TREŠDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           

 

CETURTDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

keramika/porcelāns Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
   

18.15-18.55

19.00-19.40

zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           

 

PIEKTDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

gleznošana Sk.Ilze Aulmane

4.stāvs 64.telpa

(2.kāpnes)

   

16.45-17.25

17.30-18.10

datorgrafika

(MĀKSLAI)

Sk.Daina Šteinerte

2.stāvs 35.telpa

 

Kurss

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

Vieta

 5.B.KURSS OTRDIENA

15.15-15.55

16.00-16.40

mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
   

16.45-17.25

17.30-18.10

gleznošana Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           

 

TREŠDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

zīmēšana Sk.Kristīne Jukmane 3.stāvs 59.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           

 

CETURTDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

tērpu modelēšana

(TEKSTILA DIZAINAM)

Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
   vai

16.45-17.25

17.30-18.10

kokasptrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

šūšanas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
           
   PIEKTDIENA

16.45-17.25

17.30-18.10

datorgrafika

(kokapstrāde)

Sk.Daina Šteinerte 2.stāvs 35.telpa

 

 

18.15-18.55

19.00-19.40

kompozīcija Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

LIELĀ SKOLA UN JAUNUMS – 2 PROGRAMMAS!

1. programma

2015./2016.mācību gadā notiks bērnu uzņemšana Mākslas skolas profesionālās ievirzes programmā “Vizuāli plastiskā māksla” divos virzienos- māksla un dizains.

Specializāciju audzēkņi uzsāks 3.mācību gadā. Programmas ilgums 5 gadi ar kopējo mācību stundu skaitu 2455 . Programmas apguve no 4.klases vispārizglītojošajā skolā. Stundu skaits - 8 – 14 stundas nedēļā. Beidzot programmu, audzēkņi saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas apstiprinātu apliecību.

2. programma

Ogres Mākslas skola 2015./2016.mācību gadā uzsāk JAUNU profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu vispārizglītojošo skolu 4.klases skolniekiem “Vizuāli plastiskā māksla”. Programmas ilgums 5 gadi ar kopējo mācību stundu skaitu 1460 . Stundu skaits – 6 - 10 stundas nedēļā. Beidzot programmu, audzēkņi saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas apstiprinātu apliecību.

___________________________________________________________________________

Programmu mērķis ir sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kuru apguvis

vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Programmas saturu, mākslas uztvere, mākslas valoda, radošā un vērtējošā darbība, vispārējās prasmes un spējas, apgūst mācību priekšmetos zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, veidošana un darbs materiālā.

Profesionālās ievirzes programmās uzņem audzēkņus ar iestājpārbaudījumiem zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.

_______________________________________________________________________

 

Pašpārvalde

 

Ķegums

 

 1.K.kurss  (1460L)

Diena

Laiks

Priekšmets

Skolotājs

PIRMDIENA 14.30-15.55 zīmēšana/radošā darbnīca Sk.Ieva Lāce
       
TREŠDIENA 14.30-15.55 gleznošana/veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
  16.00-17.25 darbs materiālā Sk.Ieva Lāce

 

 2.K.kurss (1460 L)

Diena

Laiks

Priekšmets

Skolotājs

OTRDIENA 14.30-15.55 zīmēšana/kompozīcija Sk.Zane Raičenoka-Raišonoka
       
CETURTDIENA 14.30-15.55 darbs materiālā Sk.Ieva Lāce
  16.00-17.25 gleznošana/veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše

 

 3.K.kurss (1460 L)

Diena

Laiks

Priekšmets

Skolotājs

OTRDIENA 16.00-17.25 zīmēšana Sk.Zane Raičenoka-Raišonoka
       
TREŠDIENA 14.30-15.55 veidošana/prakse Sk.Ieva Lāce
       
CETURTDIENA 16.00-17.25 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Ieva Lāce
  17.30-18.55 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše

 

 4.,5.K.kurss (2455)

Diena

Laiks

Priekšmets

Skolotājs

PIRMDIENA 16.00-17.25 kompozīcija Sk.Ieva Lāce
  17.30-18.55 darbs materiālā (5.kursam) Sk.Ieva Lāce
       
TREŠDIENA 16.00-17.25 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
  17.30-18.55 veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
       
CETURTDIENA 16.00-17.25 zīmēšana Sk.Zane Raičenoka-Raišonoka
  17.30-18.55 mākslas valodas pamati Sk.Ieva Lāce
       
PIEKTDIENA 16.00-17.25 datorgrafika (5.kursam) Sk.Ieva Lāce

 

 
 

Suntaži

 

 1.S.kurss (L1460)

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

PIRMDIENA

15.00-15.40

15.45-16.25

zīmēšana/radošā darbnīca Sk.Zane Raičenoka-Raišonoka
       
CETURTDIENA

15.15-15.40

15.45-16.25

darbs materiālā Sk.Inese Birža
       
PIEKTDIENA

14.15-14.55

15.00-15.40

gleznošana/veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne Kaše

 2.S.kurss (L1460)

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

PIRMDIENA

15.00-15.40

15.45-16.25

zīmēšana/kompozīcija Sk.Zane Raičenoka-Raišonoka
       
CETURTDIENA

15.00-15.40

15.45-16.25

darbs materiālā Sk.Inese Birža
       
PIEKTDIENA

14.15-14.55

15.00-15.40

gleznošana/veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše

 3.S.kurss (L1460)

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

PIRMDIENA

15.00-5.40

15.45-16.25

zīmēšana Sk.Zane Raičenoka-Raišonoka
       
OTRDIENA

15.00-15.40

15.45-16.25

kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
       
PIEKTDIENA

14.15-14.55

15.00-15.40

gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
 

15.45-16.25

16.30-17.10

veidošana/prakse Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše

3./4./5.S.kurss (2455) Diena Laiks Mācību priekšmets

Skolotājs

 

  PIRMDIENA

15.00-15.40

15.45-16.25

darbs materiālā Sk.Inese Birža
   

16.30-17.10

17.15-17.55

zīmēšana Sk.Zane Raičenoka-Raišonoka
         
  OTRDIENA

15.00-15.40

15.45-16.25

kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
   

16.30-17.10

17.15-17.55

mākslas valodas pamati Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
         
  PIEKTDIENA

15.45-16.25

16.30-17.10

veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
   

17.15-17.55

18.00-18.40

gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše

Foto

 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv