Stundu saraksts

     Pašpārvalde

     Ķegums

     Suntaži

     Foto

 

 

 

 

LIELĀ SKOLA (2455 STUNDAS/7 GADI)

STUNDU SARAKSTS 2018./2019.MĀCĪBU GADAM

 

 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

 1.A.kurss PIRMDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Inese Karpova

3.stāvs 40.telpa

    15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
           
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 DM/keramika,porcelāna apgleznošana Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
           
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA

1.B.kurss

PIRMDIENA

13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 DM/keramika,porcelāna apgleznošana Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
           
  CETURTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

1.C.kurss TREŠDIENA 13.45-15.10 DM/keramika,porcelāna apgleznošana Sk.Žanete Žvīgure

3.stāvs 45.telpa

    15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
 
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

1.D.kurss  OTRDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

    15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           
   CETURTDIENA 13.45-15.10 DM/keramika,porcelāna apgleznošana Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
           
 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

 1.E.kurss PIRMDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           
  CETURTDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Inese Karpova

3.stāvs 40.telpa

    15.15-16.40 DM/keramika,porcelāna apgleznošana Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
           

 

 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

 2.A.kurss OTRDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča

2.stāvs 36.telpa

           
  CETURTDIENA 13.45-15.10 DM/tekstils Sk.Astra Rubene 3.stāvs 61.telpa
    15.15-16.40 zīmēšana/gleznošana Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
2.B.kurss PIRMDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           

 

TREŠDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 DM/tekstils Sk.Astra Rubene

3.stāvs 61.telpa

           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
2.C.kurss CETURTDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Daina Šteinerte

2.stāvs 35.telpa

    15.15-16.40 DM/tekstils Sk.Astra Rubene

3.stāvs 61.telpa

           
   PIEKTDIENA 15.15-16.40 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

3.A.kurss OTRDIENA 16.45-18.10 gleznošana Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

    18.15-19.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska

4.stāvs 64.telpa

           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

3.B.kurss OTRDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

    16.45-18.10 zīmēšana Sk.Ilze Kupča

2.stāvs 36.telpa

           

 

CETURTDIENA 15.15-16.40 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
    16.45-18.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
3.C.kurss TREŠDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

    16.45-18.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode

1.stāvs 3.telpa

 

  18.15-19.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA

3.D.kurss

PIRMDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa

 

  16.45-18.10 zīmēšana Sk.Kristīne Jukmane 3.stāvs 59.telpa
           
  PIEKTDIENA 16.45-18.10 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode

1.stāvs 3.telpa

    18.15-19.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

4.A.kurss TREŠDIENA 15.15-16.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde

1.stāvs 4.telpa

           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane

3.stāvs 59.telpa

 

  16.45-18.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Inguna Strazdiņa

2.stāvs 24.telpa

 

  16.45-18.10 keramika/porcelāna apgleznošana Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

4.B.kurss OTRDIENA 15.15-16.40 zīmēšana Sk.Ilze Kupča

2.stāvs 36.telpa

           

 

TREŠDIENA 15.15-16.40 tekstils/dizaina pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
    16.45-18.10 veidošana Sk.Sarmīte Munde

1.stāvs 4.telpa

           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Inguna Strazdiņa

2.stāvs 24.telpa

    16.45-18.10 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane

3.stāvs 59.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

4.C.kurss OTRDIENA 15.15-16.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska

4.stāvs 64.telpa

           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane

3.stāvs 59.telpa

 

  18.15-19.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 vides dizains/arhitektūras pamati Sk.Tamāra Stuce

2.stāvs 36.telpa

    16.45-18.10 gleznošana Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

4.D.kurss PIRMDIENA 15.15-16.40 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane

3.stāvs 59.telpa

    16.45-18.10 veidošana Sk.Aleksandrs Kašs

1.stāvs 4.telpa

           
  OTRDIENA 16.45-18.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska

4.stāvs 64.telpa

    18.15-19.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte

2.stāvs 25.telpa

           
  PIEKTDIENA 18.15-19.40 vides dizains/arhitektūras pamati Sk.Tamāra Stuce

2.stāvs 36.telpa

           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
5.A.kurss PIRMDIENA 15.15-16.40 izvēles priekšmets/ FOTO pamati (1.grupa) Sk.Daina Šteinerte 4.stāvs 68.telpa
    16.45-18.10 gleznošana Sk.Inguna Strazdiņa

2.stāvs 24.telpa

 

  18.15-19.40 izvēles priekšmets/ FOTO pamati (2.grupa) Sk.Daina Šteinerte 4.stāvs 68.telpa
           
  OTRDIENA 15.15-16.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde

1.stāvs 4.telpa

    16.45-18.10 kompozīcija Sk.Inese Karpova

3.stāvs 40.telpa

           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 DM/porcelāna dizaina pamati Sk.Žanete Žvīgure

3.stāvs 45.telpa

    16.45-18.10 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk. Elīne Buka

4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)

    18.15-19.40 DM/koka apstrādes tehnikas Sk.Rihards Tontegode

1.stāvs 3.telpa

 

KURSS                    DIENA                 LAIKS                MĀCĪBU PRIEKŠMETS                SKOLOTĀJS        

VIETA

6.A.kurss PIRMDIENA 15.15-16.40 zīmēšana Sk.Elīne Buka

4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)

    16.45-18.10 gleznošana/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča

2.stāvs 25.telpa

           
  OTRDIENA 16.45-18.10 veidošana Sk.Sarmīte Munde

1.stāvs 4.telpa

    18.15-19.40 kompozīcija Sk.Inese Karpova

3.stāvs 40.telpa

           
  CETURTDIENA 15.15-16.40

izvēles priekšmets/DATORGRAFIKA

(1.grupa)

Sk.Daina Šteinerte 2.stāvs 35.telpa
    18.15-19.40

izvēles priekšmets DATORGRAFIKA

(2.grupa)

Sk.Daina Šteinerte 2.stāvs 35.tepla
           
  PIEKTDIENA 16.45-18.10

DM/formas mācība

KER./PORC.DIZAINS

Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
    vai

DM/tērpu modelēšana

TEKSTILA DIZAINS

Sk. Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
    vai

DM/telpiskā maketēšna

VIDE UN ARHITEKTŪRA

Sk.Tamāra Stuce 2.stāvs 36.telpa
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.LSA.kurss PIRMDIENA 16.45-18.10 gleznošana Sk.Elīne Buka

4.stāvs 64.telpa (otrās kāpnes)

    18.15-19.40 kompozīcija Sk.Inguna Strazdiņa

2.stāvs 24.telpa

           
  OTRDIENA 16.45-18.10 mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule

3.stāvs 60.telpa

    18.15-19.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde

1.stāvs 4.telpa

           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 DM/šūšana TEKSTILAM Sk.Iveta Daugule

3.stāvs 60 telpa

    18.15-19.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska

4.stāvs 64.telpa

           
  CETURTDIENA 16.45-18.10

izvēles priekšmets/datorgrafika

KOKAM

Sk.Daina Šteinerte 2.stāvs 35.telpa
           
  PIEKTDIENA 18.15-19.40 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
    vai

izvēles priekšmets/ tērpu modelēšana

TEKSTILAM

Sk.Inguna Strazdiņa 2.stāvs 24.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.LSB.kurss PIRMDIENA 16.45-18.10 izvēles priekšmets/ FOTO pamati Sk.Daina Šteinerte

4.stāvs 68.telpa

    18.15-19.40 gleznošana Sk.Iveta Daugule

3.stāvs 60.telpa

           
  OTRDIENA 16.45-18.10 kompozīcija Sk.Daina Šteinerte

2.stāvs 35.telpa

    18.15-19.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde

1.stāvs 4.telpa

           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 DM/porcelāna apgleznošana Sk.Žanete Žvīgure

3.stāvs 45.telpa

    18.15-19.40 mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule

3.stāvs 60.telpa

           
  CETURTDIENA 18.15-19.40 zīmēšana Sk.Kristīne Jukmane

2.stāvs 59.telpa

 

 

 

 

 

 


 

_______________________________________________________________________

 

Pašpārvalde

 

Ķegums

 

 5.K.KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS
 PIRMDIENA 16.00-17.25 zīmēšana Sk.Ieva Lāce
  17.30-18.55 kompozīcija Sk.Ieva Lāce
       
OTRDIENA 16.00-16.40 mākslas valodas pamati Sk.Ieva Lāce
       
TREŠDIENA 16.00-17.25 darbs materiālā Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
  17.30-18.55 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše

 

 

       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 

Suntaži

 

 

       
       
       
       
       
       

 

       
       
       
       
       
       

 

       
       
       
       
       
       
       

       

 

         
         
         
         
         
         
         
         

Foto

 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv