Stundu saraksts

Programmas apraksts

Bildes

 
 

 

 


 


 


 

 

           
           
           

 

         

 

 

       

 

           
           
           
           
           

 

           
           
           

 

         

 

         

           
           
           
           
           
           

 

           
           

 

         
           
           

 

 

       

 

           
           
           
           
           

 

         

 

           
           
           
           

 

         

 

 

       

 

           
           
           
           
           

 

 

       

 

           
           

 

 

       
           

 

         

 

         

 

           
           
           
           

 

 

       

 

 

       

 

           
           
           
           
           
           
           

 

         

 

           
           
           
           
           

 

 

       
           

 

         

 

 

       
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
Suntaži

Diena

Laiks

Mācību priekšmets

Skolotājs

       

 

     
       
       
     

 


Programmas apraksts

Profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla”,

kods 20V 21100

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 1460 stundas

Audzēkņu vecums no 1.līdz 5.klasei vispārizglītojošajā skolā

Programmas saturs

1. Mākslas uztvere;

2. Mākslas valoda;

3. Radošā un vērtējošā darbība;

4. Vispārējās prasmes un spējas.

 

Programmas mērķis

Sekmēt audzēkņu veidošanos par radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūtās iemaņas un prasmes atbilstoši savām spējām un interesēm, spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Ogres Mākslas skola 2015./2016.mācību gadā uzņem profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” vispārizglītojošo skolu 1.klases skolniekus . Programmas ilgums 5 gadi ar kopējo mācību stundu skaitu 1460. Stundu skaits – 6 - 10 stundas nedēļā. Beidzot programmu, audzēkņi saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas apstiprinātu apliecību.

Programmā bērnus uzņem bez iestājpārbaudījumiem.

 

Mācību priekšmeti

1.klase: zīmēšana/gleznošana, veidošana/radošā darbnīca, darbs materiālā – keramika vai trauku apgleznošana vai tekstils

2.klase: zīmēšana/gleznošana, kompozīcija/ veidošana, darbs materiālā – keramika vai trauku apgleznošana vai tekstils, vasaras radošā darbnīca

3.klase: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija/mākslas valodas pamati, veidošana/mācību prakse, vasaras radošā darbnīca

4.klase: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana/mākslas valodas pamati, vasaras mācību prakse

5.klase: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā- keramika vai porcelāna apgleznošana vai tekstils vai koka mākslinieciskā apstrāde, vasaras mācību prakse

Programmu beidzot, audzēkņi saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas apstiprinātu beigšanas apliecību.

__________________________________________________________________________

 

Bildes

 

 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv