VIZUĀLĀS MĀKSLAS GRUPA (4-6 GADI)

         
         
         
         
         

 

         
         
         

 

         
         
         

 

         
         
         

 

         
         
         

 

         
         
         
         
         

 

         
         
         

 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS GRUPA (7-12 GADI)

         
         
         
         

 

         
         
         
         

 

         
         
         

 

         
         
         
         
         
         
         
         

 

         
         

 

         
         

 

         
         

 

         
         
         

 

         
         
         

 

 

Bērnu vizuālā darbība- viens no visagrāk pieejamiem mākslinieciskās darbības veidiem, nozīmīgs veids attīstītas radošas personības veidošanā. Vizuālās mākslas programmas saturs izstrādāts, pamatojoties uz bērna attīstības psiholoģijā un māksla pedagoģijā gūtajām atziņām, kā arī izmantojot savu kolēģu pieredzi Latvijā un ārpus tās. Programmas skolotāji ir profesionāli mākslinieki ar mākslas un dizaina pedagoģijas izglītību.

Mūsu skolā 4-12 gadus vecu bērnu vizuāli plastiskajai apmācībai ierādīta nozīmīga vieta. Lai veicinātu bērnu pozitīvu attieksmi pret vizuālo darbību, sekmētu bērnu radošo spēju attīstību, esam izveidojuši divas pamata vecuma grupas: no 4 līdz 6 gadiem, no 7 līdz 12 gadiem.

Vizuālās mākslas programmas saturā ir zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas un mākslas valodas pamatu apguve, ņemot vērā katra vecuma posma attīstības īpatnības. Īpaša uzmanība tiek veltīta izziņas procesiem, prasmēm, iemaņām un spējām. Bērni nodarbībās iepazīst formu, līniju, krāsu un materiālu daudzveidību.

Grupu audzēkņiem piedāvājam praktiskas nodarbības keramikā, veidošanā, trauku apgleznošanā un tekstilā.

Mūsu audzēkņu radošie darbi ir izpelnījušies Latvijas un starptautisku atzinību bērnu un jauniešu mākslas izstādēs, konkursos, biennālēs: Ungārijā, Itālijā, Taivānā, Japānā, Somijā, Čehijā u.c.

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv