VIZUĀLĀS MĀKSLAS GRUPA (4-6 GADI)

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Violeta Žukovska PIRMDIENA 18.15-19.15 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa
  OTRDIENA 18.15-19.15 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa
  TREŠDIENA 18.15-19.15 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa
  PIEKTDIENA 18.15-19.15 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Inese Karpova TREŠDIENA 18.15-19.15 zīmēšana 3.stāvs 40.telpa
  CETURTDIENA 18.15-19.15 zīmēšana 3.stāvs 40.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Signe Kraukle OTRDIENA 17.00-18.00 zīmēšana 3.stāvs 59.telpa
  OTRDIENA 18.00-19.00 zīmēšana 3.stāvs 59.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Ilze Aulmane PIRMDIENA 17.30-18.30 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
  TREŠDIENA 17.30-18.30 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Inguna Strazdiņa PIRMDIENA 18.15-19.15 zīmēšana 2.stāvs 24.telpa
  OTRDIENA 18.15-19.15 zīmēšana 2.stāvs 24.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Astrīda Mazule OTRDIENA 17.00-18.00 keramika 3.stāvs 47.telpa
  OTRDIENA 18.15-19.15 keramika 3.stāvs 47.telpa
  TREŠDIENA 18.15-19.15 keramika 3.stāvs 47.telpa
  PIEKTDIENA 17.00-18.00 keramika 3.stāvs 47.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
 Žanete Žvīgure TREŠDIENA 17.15-18.15 trauku apgleznošana 3.stāvs 45.telpa
  TREŠDIENA 18.15-19.15 trauku apgleznošana 3.stāvs 45.telpa

 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS GRUPA (7-12 GADI)

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Iveta Priedīte TREŠDIENA 13.45-15.10 zīmēšana 2.stāvs 25.telpa
  TREŠDIENA 15.15-16.40 zīmēšana 2.stāvs 25.telpa
  CETURTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana 2.stāvs 25.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Violeta Žukovska PIRMDIENA 15.15-16.40 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa
  OTRDIENA 15.15-16.40 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa
  CETURTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana 4.stāvs 64.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Inguna Strazdiņa OTRDIENA 13.45-15.10 zīmēšana 2.stāvs 24.telpa
  TREŠDIENA 13.45-15.10 zīmēšana 2.stāvs 24.telpa

 

Skolotājs Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Inese Karpova PIEKTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana 3.stāvs 40.telpa
Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Astrīda Mazule OTRDIENA 13.45-15.10 keramika 3.stāvs 47.telpa
  TREŠDIENA 13.45-15.10 keramika 3.stāvs 47.telpa
  TREŠDIENA 15.15-16.40 keramika 3.stāvs 47.telpa
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 keramika 3.stāvs 47.telpa
         

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Žanete Žvīgure PIRMDIENA 13.45-15.10 trauku apgleznošana 3.stāvs 45.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Astra Rubene OTRDIENA 15.15-16.40 tektila pamati 3.stāvs 61.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Elīna Umule CETURTDIENA 13.45-15.10 tekstila pamati 3.stāvs 61.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Rihards Tontegode PIRMDIENA 16.45-18.10 kokapstrāde 1.stāvs 3.telpa
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 kokapstrāde 1.stāvs 3.telpa

 

Skolotājs     Diena Laiks Mācību priekšmets Vieta
Ilze Aulmane PIRMDIENA 15.15-17.25 studija 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
  TREŠDIENA 15.15-17.25 studija 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)

 

 

Bērnu vizuālā darbība- viens no visagrāk pieejamiem mākslinieciskās darbības veidiem, nozīmīgs veids attīstītas radošas personības veidošanā. Vizuālās mākslas programmas saturs izstrādāts, pamatojoties uz bērna attīstības psiholoģijā un māksla pedagoģijā gūtajām atziņām, kā arī izmantojot savu kolēģu pieredzi Latvijā un ārpus tās. Programmas skolotāji ir profesionāli mākslinieki ar mākslas un dizaina pedagoģijas izglītību.

Mūsu skolā 4-12 gadus vecu bērnu vizuāli plastiskajai apmācībai ierādīta nozīmīga vieta. Lai veicinātu bērnu pozitīvu attieksmi pret vizuālo darbību, sekmētu bērnu radošo spēju attīstību, esam izveidojuši divas pamata vecuma grupas: no 4 līdz 6 gadiem, no 7 līdz 12 gadiem.

Vizuālās mākslas programmas saturā ir zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas un mākslas valodas pamatu apguve, ņemot vērā katra vecuma posma attīstības īpatnības. Īpaša uzmanība tiek veltīta izziņas procesiem, prasmēm, iemaņām un spējām. Bērni nodarbībās iepazīst formu, līniju, krāsu un materiālu daudzveidību.

Grupu audzēkņiem piedāvājam praktiskas nodarbības keramikā, veidošanā, trauku apgleznošanā un tekstilā.

Mūsu audzēkņu radošie darbi ir izpelnījušies Latvijas un starptautisku atzinību bērnu un jauniešu mākslas izstādēs, konkursos, biennālēs: Ungārijā, Itālijā, Taivānā, Japānā, Somijā, Čehijā u.c.

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv