Aktualitātes

Izmaiņas stundu sarakstā

Konkursi

Aktualitātes

IZZIŅOJAM PAPILDUZŅEMŠANU VISĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS!

 NĀC MĀCĪTIES MĀKSLU!

OGRES MĀKSLAS SKOLA 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ UZŅEM AUDZĒKŅUS ŠĀDĀS PROGRAMMĀS:

 

  • PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA" skolēniem no 10 gadu vecuma (4.,5.klase) paralēli mācībām pamatskolā. Mācību ilgums 5 GADI, 1460stundas

Dokumentu iesniegšana  līdz 14.AUGUSTAM

Uzņemšana šajā mācību programmā notiek ar iestājpārbaudījumiem,par kuru norises laikiem un dienām informācija sekos!

 

  • PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA" skolēniem no 8 gadu vecuma (2.,3.klase) paralēli mācībām pamatskolā. Mācību ilgums 7 GADI,2455 stundas

Dokumentu iesniegšana  līdz 14.AUGUSTAM

 

  • VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLAS GRUPĀS uzņem audzēkņus no 4 līdz 9 gadu vecuma, ar iespēju apgūt zīmēšanas,gleznošanas,kompozīcijas pamatus un izvēlēties praktiski darboties keramikā,formu apgleznošanā,tekstilā,koka mākslinieciskajā apdarē,veidošanā
  • MĀKSLAS STUDIJĀ uzņem audzēkņus no 12 gadu vecuma ar un bez priekšzināšanām, kuri vēlas mācīties mākslas pamatus vai sagatavoties iestājpārbaudījumiem kādā no Latvijas vidējās vai augstākās izglītības iestādēm, kas īsteno mākslas izglītības programmas

 

Dokumentu iesniegšana līdz 14.AUGUSTAM

 

UZŅEMŠANA MĀKSLAS SKOLĀ (JEBKURĀ PROGRAMMĀ) notiek nosūtot uz skolas e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vecāku vai aizbildņu aizpildītu iesniegumu uz skolas izstrādātas veidlapas,kas atrodama skolas mājas lapā http://www.omaksla.lv/index.php/musu-ikdiena sadaļā Uzņemšana.

 

Veidlapas papīra formātā saņemamas aizpildīšanai/iesniegšanai pie skolas dežuranta,1.stāva izstāžu zālē.

LŪDZAM IEVĒROT 2 METRU DISTANCI!!!

 

Tālruņi uzziņām 65021459,22009867

 

 

 

 

 

 

Sveiciens no Mākslas skolas!

Cik ļoti cilvēkiem ir nepieciešam radošā domāšana! Tik ļoti, kā vēl nekad, radošuma nozīme ir šodienas sarežģītajā ikdienas situācijā. Radoša pieeja attālinātās mācībās, darbā, dzīvē. Šobrīd labi var redzēt, cik svarīgi ir audzēkņos ielikt pamatu radošai domāšanai, radošam procesam. Radošumu attīsta māksla! Bet mākslu mācīt bez komunikācijas ar audzēkņiem ir nedzīva, statiska.Radošie! Paldies Jums OMS radošie pedagogi! Paldies par radošu, ļoti labu izstrādātu mācību darbu metodiku, teicamu darbu ar audzēkņiem un pozitīvu domāšanu! 

                                                                                                              Astra Rubene, Ogres Mākslas skolas direktore

 

 

     Pagājušas jau 2 nedēļas, kad visi strādājam ārkārtas apstākļos. Ogres Mākslas skolas gaiteņi un klases ir klusi. Kādā telpā rosās pedagogi, bet kopumā Ogres Mākslas skola mācību process norit attālināti. Mūsu pedagogi sagatavojuši mācību uzdevumus, kurus nosūta saviem audzēkņiem. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” tiek pildīta un visos mācību priekšmetos, atbilstoši mācību plānam, atgriezeniskā saikne notiek. Tapušos darbus var apskatīt Mākslas skola Facebook lapā. Skola un pedagogi rūpējas arī par dažādu materiālu nodošanu audzēkņiem, lai atbilstoši mācību priekšmeta specifikai, uzdevumus varētu kvalitatīvi izpildīt. Skolas vējtverī, pie ieejas durvīm, atrodas pasta kaste “Zaļais sols”, uz kura pedagogi noliek audzēkņiem nepieciešamos materiālus, iepriekš  ar viņiem sazinoties.

     Šis laiks gan audzēkņiem gan pedagogiem ir gana izaicinošs un emocionāls, ļoti radošs. Vērojot un analizējot procesu, varam izvērtēt attālinātās mācīšanās plusus, mīnusus, problēmas. Katrs audzēknis var novērtēt arī savas spējas pašvadīti mācīties, kas aktualizējas šādos apstākļos. Mācīšanās mājās prasa vēl lielāku pašdicsiplīnu un sava laika plānošanu. Pedagogi par to ir pārliecinājušies saņemot izpildīto uzdevumu vizuālos materiālus.

     Esmu gandarīta, cik nu šajā laikā tā var rakstīt, par mūsu pedagogu ieguldīto darbu, lai mākslas mācīšana neapstātos. Būs tapis fantastisks mācību uzdevumu kopums, ko varēs izmantot mācību procesā turpmāk. Protams ir skumji, ka viss tas, ko bijām iecerējuši mācību gada pēdējos mēnešos, ir jāatceļ. Tās bija Mākslas diena un novada mākslinieku darbu izstāde, tā bija interešu izglītības programmu audzēkņu pavasara izstādes un liekas, ka mācību gada noslēgumā nebūs tik ierastais 5.klases un 7.kursa noslēguma darbu aizstāvēšanas notikums ar vērtēšanas komisiju un izlaidums, beidzot skolu. Tas notiks, bet savādāk! Skumji arī par plenēriem “Zaļo praksi”, kad audzēkņi varēja doties zīmēt un gleznot mūsu pilsētvides ainavas, doties izbraukumos pa novadu. “Zaļā prakse” notiks, bet savādāk!

     Mākslas skolas 30 gadu jubilejas salidojums, kas bija paredzēts mācību gada noslēgumā ar tām sekojošām bijušo audzēkņu radošo darbu izstādēm visas vasaras garumā, 22.Starptautiskais keramikas un tekstila simpozijs, kas bija paredzēts jūlija beigās un augusta sākumā…Jā, šie lielie notikumi jānoliek maliņā uz nenoteiktu laiku.

     Skolas klases ir klusas arī vakaros. Neskan mazo audzēkņu balstiņas un soļu dipoņa! Pedagogi interešu izglītības stundas nevada attālināti, bet gatavo apjomīgu metodisko materiālu. Tiek veidotas tematiskas darbu mapes un rakstītas Interešu izglītības programmas, atbilstoši vecumu grupām. Protams, tiks izdarīts tāds darbs, kuru strādājot katru dienu klātienē, tādā apjomā noteikti nebūtu veikts, bet skola un pedagogi bez audzēkņiem… tik ilgu laiku…?!

     Mākslu mācīt attālināti ir sarežģīti, it īpaši bērniem, neatkarīgi no vecuma, kuriem vēl nav zināma zināšanu un prasmju kopuma, ko viņi varētu izmantot strādājot patstāvīgi, jo viss mācīšanās process ir balstīts uz vizuālu darbošanos. Tāpēc mēs ļoti vēlamies, lai mēs visi kopā uzveiktu šo vīrusa izplatību, esot atbildīgi pret sevi, saviem tuviniekiem, kolēģiem un sabiedrību kopumā! Mēs vēlamies, lai mūsu audzēkņi un pedagogi varētu atgriezties skolā un turpinātos ierastā dzīve bez stresa un bailēm, turpināt mācīt mūsu bērnus kļūt par radošiem cilvēkiem vai māksliniekiem! Mākslai jāuzvar! Neļausim sagraut mūsu audzēkņu ieceres un plānus, sen lolotus sapņus!

 

Ir skaists pavasaris, elpojam dziļi!

                                                                                                        Signe Kraukle,

                                                                                                        Ogres Mākslas skolas direktora vietn.māc.darbā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cien. audzēkņi un audzēkņu vecāki/aizbildņi!

Ogres Mākslas skola no 23.marta strādā attālināti tas nozīmē,ka pedagogi ar Jums sazinās E-klasē, Whats'App grupās, telefoniski vai ar e-pastu palīdzību.

Jūs saņemsiet uzdevumus, saskaņā ar stundu sarakstu, sekojiet līdzi un pildiet uzdevumus, tā apgūstot gan mācību programmā paredzēto gan mācoties savādāk.

Ja rodas kādi jautājumi,lūdzu sazinieties ar mācību priekšmetu pedagogiem vai ja ir kādas citas neskaidrības,zvaniet

kanceleja: 65021459,22009867 (Dagne)

direktora vietniece mācību darbā: 26594829 (Signe)

ESAM VESELI UN RADOŠI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogres Mākslas skola gatavojas strādāt attālināti!

Laika posmā no 16.-20.martam,plānotajā skolēnu brīvlaikā, Ogres Mākslas skolas pedagogi un administrācija gatavojas, lai mācības varētu uzsākt attālināti.

Sākot no 2020.gada 23.marta tiks organizēts mācību process attālināti t.i. audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Ikkatrs pedagogs tuvākajā laikā apzinās iespējamos komunikācijas kanālus ar audzēkņiem (e-pasts, tālrunis ,sociālie tīkli, e-klase, lietotne WhatsApp). Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs e-klasē, kā arī nepieciešamības gadījumā,tiks nodrošināti specifiski materiāli uzdotā darba izpildei un attālinātai mācību procesa nodrošināšanai.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot patstāvīgos darbus, izmantojot iespējamos komunikācijas kanālus ar audzēkņiem nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Gala rezultāts- audzēkņu veidota grāmata, kura ietver audzēkņu izpildītos mācību darbus visos mācību priekšmetos.

Līdz 2020.gada 14.aprīlim nodarbības attālināti notiks tikai profesionālās ievirzes izglītības audzēkņiem t.i. 1.-5.klase un 1.-7.kurss

Interešu izglītības audzēkņiem nodarbības laika periodā no 23.marta līdz 14.aprīlim NENOTIEK!

Mācību maksa par aprīļa mēnesi netiks iekasēta.

Ja gadījumā kādam audzēknim nav pieejami nekādi komunikācijas rīki, kas varētu nodrošināt attālinātu mācību vielas apguvi (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli,e-klase, lietotne WhatsApp ), lūdzam sazināties ar skolas sekretāri Dagni Rudzi  pa tālr.nr. 65021459,22009867, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sargiet sevi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cien.audzēkņi un audzēkņu vecāki!!!

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no 13.marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise);mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts. Līdz ar to mācību process tiek pārtraukts arī Ogres Mākslas skolā.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Lūdzam sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv.

Informēsim tiklīdz būs zināms kas jauns saistībā ar mācību procesu Ogres Māksla skolā.

 

 

 

Cienījamie apmeklētāji!
Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.martā visā Latvijas valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skola uz laiku līdz 2020.gada 14.aprīlim klientu apkalpošanu nodrošina, izmantojot elektronisko un telefonisko saziņu:
Tālrunis saziņai: 65021459, 22009867
E-pasts saziņai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ores novada pašvaldības 2020.gada 13.marta Rīkojums Nr.S/33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEN.,AUDZĒKŅU VECĀKI/AIZBILDŅI!

Lai varam piemērot mācību maksas atlaides jaunajam,2019./2020.mācību gadam ,lūdzam skolas kancelejā iesniegt Jūsu rakstītu iesniegumu un pamatojuma dokumentus/kopijas.

 

No 2019.gada 1.septembra mācību maksas atvieglojumi tiek piešķirti arī interešu izglītības audzēkņiem.

 

Atlaides tiek piešķirtas audzēkņiem no daudzbērnu ģimenes, ja ģimenei piešķirts trūcīgās /maznodrošinātās ģimenes statuss, ja skolā mācās divi bērni no vienas ģimenes, ja bērns ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis,vai bērns ar īpašām vajadzībām.

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Izmaiņas stundu sarakstā

 

Cien.audzēkņi un audzēkņu vecāki!!!

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no 13.marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise);mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts. Līdz ar to mācību process tiek pārtraukts arī Ogres Mākslas skolā.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu: https://www.mk.gov.lv/…/par-arkartejas-situacijas-izsludina…

Lūdzam sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv.

Informēsim tiklīdz būs zināms kas jauns saistībā ar mācību procesu Ogres Māksla skolā.

 

Konkursi

Informācija par konkursiem. 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv