Aktualitātes

Izmaiņas stundu sarakstā

Konkursi

Aktualitātes

CIEN.,AUDZĒKŅU VECĀKI/AIZBILDŅI!

Lai varam piemērot mācību maksas atlaides jaunajam,2019./2020.mācību gadam ,lūdzam skolas kancelejā iesniegt Jūsu rakstītu iesniegumu un pamatojuma dokumentus/kopijas.

 

No 2019.gada 1.septembra mācību maksas atvieglojumi tiek piešķirti arī interešu izglītības audzēkņiem.

 

Atlaides tiek piešķirtas audzēkņiem no daudzbērnu ģimenes, ja ģimenei piešķirts trūcīgās /maznodrošinātās ģimenes statuss, ja skolā mācās divi bērni no vienas ģimenes, ja bērns ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis,vai bērns ar īpašām vajadzībām.

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Izmaiņas stundu sarakstā

 

Konkursi

Informācija par konkursiem. 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv